Translate

EN NL

blogHeader

  

UW THE LITTLE GYM-ACCOUNT MAKEN

    

ACCOUNT BEVESTIGING


CONTACT INFORMATIE
INSCHRIJVINGEN VOOR NIEUWSBRIEVEN EN AANBIEDINGEN

The Little Gym® Den Haag stuurt u informatie en exclusieve aanbiedingen met betrekking tot zijn producten en diensten. Daarnaast kan The Little Gym® Den Haag u in samenwerking met andere organisaties producten en diensten aanbieden waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Den Haag gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zullen deze aan geen van hun partners verkopen of overdragen. Aanbiedingen van onze partners ontvangt u alleen via mededelingen van The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Den Haag.


TOESTEMMING VOOR FOTOGRAFEREN EN MEDISCHE GEGEVENS

Nieuwe instructeurs moeten de namen van de kinderen en hun gezichten leren kennen. Voor de veiligheid van uw kind slaat The Little Gym® Europe de (pas)foto van uw kind op onze interne managementsoftware op. Ik weet dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken door een gedagtekend en ondertekend verzoek te sturen naar The Little Gym® Den Haag of denhaag@thelittlegym.eu met een kopie van mijn identiteitskaart.


Hiermee geef ik The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Den Haag toestemming om in het kader van activiteiten van The Little Gym® Den Haag foto‘s of video‘s van mijn kind te maken en te publiceren op social media en de website van The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Den Haag of voor intern gebruik van The Little Gym® Europe. Ik weet dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken door The Little Gym® Den Haag of denhaag@thelittlegym.eu een verzoek te sturen met een kopie van mijn legitimatie.


Ik bevestig hierbij dat de medische informatie die ik aan The Little Gym® Den Haag heb doorgegeven, te goeder trouw is verstrekt. Ik geef The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Den Haag hierbij toestemming deze gegevens vast te leggen en te verwerken voor de doeleinden en in het kader van de door The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Den Haag aangeboden producten en diensten.


Ik weet dat het mij vrij staat om op dit formulier aan te geven of ik me wel of niet inschrijf voor elektronische promotionele communicatie en of ik wel of niet mijn toestemming voor het bovenstaande geef. Ook weet ik dat ik door een verzoek met een kopie van mijn legitimatie te sturen naar The Little Gym® Den Haag of naar denhaag@thelittlegym.eu, te allen tijde mijn inschrijving voor elektronische promotionele communicatie kan beëindigen en alle eerdergenoemde toestemmingen weer kan intrekken.


BELEID, ALGEMENE VOORWAARDEN

BELEID

 • Gezinslidmaatschapsprijs
  De prijs van een jaarlidmaatschap bedraagt _________.  Als lid van The Little Gym® Den Haag heeft uw gezin recht op kortingen op verjaardagsfeestjes, vakantie- en zomerkampen en bijzondere evenementen. Tevens heeft u voorrang bij inschrijving voor onze programma‘s. Indien u kiest om onze promotionele e-mails te ontvangen, krijgt u vooraf een e-mail over onze evenementen en de periodes waarin u uw kind met voorrang kunt inschrijven. Kosten dienen vóór inschrijving te worden betaald. Lidmaatschapskosten worden niet gerestitueerd of pro-rata berekend.
 • Inhaalbeleid
  Lessen die wegens ziekte of vakantie worden afgezegd, kunnen op basis van beschikbaarheid worden ingehaald in de periode waarvoor lesgeld is betaald.  Om voor inhaallessen in aanmerking te komen, dient de afzegging vóór 9.30u ‘s ochtends op de dag dat de les wordt gegeven door ons te zijn ontvangen.  Spreek een bericht in op ons antwoordapparaat.
 • Kleding
  Kinderen moeten makkelijk zittende kleding dragen en blootsvoets zijn voor maximale veiligheid en vrijheid.  Sieraden, eten en kauwgum zijn niet toegestaan in de gym.  Volwassenen mogen de gym alleen zonder schoenen betreden (sokken mogen worden aangehouden).  The Little Gym® Den Haag is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte of gestolen spullen.
 • Restitutie
  Restituties worden niet verstrekt over lessen die al plaats gevonden hebben en worden berekend over het bedrag dat resteert na aftrek van eventueel gegeven kortingen. Er kan een bedrag van EUR ... in rekening worden gebracht voor verwerkingskosten. Lidmaatschapskosten worden niet gerestitueerd of pro-rata berekend.
 • Toekijken bij lessen
  Ouders, broertjes, zusjes en gasten zijn van harte welkom om vanuit de lobby toe te kijken bij de lessen. Broertjes en zusjes mogen niet meedoen aan lesactiviteiten, tenzij ze voor die les zijn ingeschreven.
 • Verantwoordelijkheden
  Wij doen er alles aan om de veiligheid van de kinderen te garanderen wanneer zij in de gym of in de lobby zijn. Ouders en wettelijke voogden hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun kinderen veilig binnenkomen en vertrekken.
 • Gedragsproblemen 
  Indien een kind zich tijdens de les of bijzondere evenementen storend, vernielzuchtig of gevaarlijk ten opzichte van zichzelf, andere kinderen of medewerkers gedraagt, zullen wij er alles aan doen om samen met de ouders en het desbetreffende kind een oplossing voor dit gedrag te vinden. Indien het gedrag aanhoudt of het desbetreffende kind ander ongewenst gedrag gaat vertonen, wordt het kind gevraagd niet langer aan de les of het evenement deel te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 • Nieuwe leden zijn op elk moment van het semester welkom op basis van beschikbaarheid. Lidmaatschapsgeld wordt pro-rata in rekening gebracht. Uw kind ontwikkelt zich in een bij zijn/haar leeftijd passend tempo en krijgt tijdens het semester aanbevelingen voor lessen.
 • Het lidmaatschapsgeld voor het semester dient volledig te worden betaald op het moment van inschrijving en wordt pro-rata in rekening gebracht op basis van het aantal resterende lessen.
 • Personen die het eerste semester al lid waren, krijgen tijdens de Voorrangsinschrijvingsweek korting op de prijs. Ook hebben zij de keuze de prijs al volledig te betalen of hun plaats door middel van een aanbetaling van EUR ... te reserveren.
 • Leden die gebruikmaken van de Termijnbetalingsregeling kunnen ervoor kiezen het lidmaatschapsgeld over een periode van 2 tot 5 maanden te voldoen, zoals nader aangegeven op het inschrijvingsformulier.
 • Indien het lidmaatschap niet volledig bij inschrijving wordt voldaan, worden administratiekosten à EUR .... in rekening gebracht. Het lidmaatschap komt daarmee onder de Termijnbetalingsregeling te vallen.

UITSLUITING EN TOESTEMMING

Ik ben mij ervan bewust dat het deelnemen aan sportactiviteiten het risico van letsel met zich meebrengt. Ik ga er hierbij mee akkoord afstand te doen van iedere aansprakelijkheidsclaim en ontsla en vrijwaar The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Den Haag van aansprakelijkheid indien mijn kind dergelijk letsel oploopt, tenzij er sprake is van kwaadwillig handelen of ernstig wangedrag van The Little Gym® Europe of van franchisenemer The Little Gym® Den Haag.

Indien mijn kind tijdens activiteiten van The Little Gym® Den Haag een ongeluk overkomt of letsel oploopt, en een ouder, wettelijke voogd of contactpersoon voor noodgevallen onbereikbaar is, geef ik The Little Gym® Den Haag toestemming medische zorg in te schakelen.


Door dit formulier te ondertekenen, ga ik akkoord met het beleid, de algemene voorwaarden en het uitsluiting en toestemming van The Little Gym® Den Haag zoals op dit formulier staan vermeld.

*Verplichte informatie

Security Check
Please enter the text below
CaptchaImage
Can't read text above? Try another text.

The Little Gym® Europe (The LifeSkills Company S.A., 62 boulevard de la Woluwe, B-1200 Brussel, België) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij zullen uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Europese verordening 679/2016) verwerken om de door u gevraagde producten en diensten aan te kunnen bieden of om de door u opgevraagde informatie over The Little Gym® Europe en zijn franchisenemers, zijn producten, diensten en aanbiedingen te kunnen verstrekken. U heeft het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor mar Den Haag ketingdoeleinden. U kunt van uw recht gebruikmaken door e.e.a. direct bij uw gym te melden, of door uw verzoek (met uw legitimatie) naar The Little Gym® Den Haag te sturen via denhaag@thelittlegym.eu. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, kunt u vinden hier.